VIDEO: Puštanje risa Bliska i posjet Angela Salsija, voditelja programa LIFE

Objavljeno - Jun 10, 2022


U svibnju je u slovenskim šumama na Snežniku pušten ris Blisk. Bilo je to jedno od najbržih ispuštanja, jer je Blisk munjevito napustio karantenski prostor, gdje se prilagođavao svom novom okruženju. Voditelj programa LIFE g. Angelo Salsi svjedočio je ispuštanju i ispratio risa ovim riječima: “Zaštita okoliša danas je najbolja investicija koju možete učiniti u smislu osiguravanja pravog naslijeđa za svoju djecu.” Naša nova ambasadorica projekta, Desa Muck, također je svjedočila puštanju na slobodu i bila je oduševljena što je mogla vidjeti ovu veliku, prekrasnu životinju, koja joj se zaista urezala u sjećanje.

Između ostalog, g. Salsi je podržao međunarodnu suradnju koju je uspostavio projekt LIFE Lynx. Velikim mesožderima potrebna su velika područja za život, pa za uspješnu provedbu projekata koji rade s njima morate surađivati na međunarodnoj razini i povezati se barem sa susjednim zemljama.

Ove subote, 11. lipnja, obilježavamo Međunarodni dan risa. U sklopu proslave možete sudjelovati u događanjima koja organiziramo s Centrom Dina Pivka i ZOO Ljubljana. Karta Međunarodnog dana risa također uključuje događaje u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj i Češkoj.