11. stretnutie riadiacej skupiny, 5. návšteva monitorovacia návšteva a exkurzia do slovinských Álp

Posted - máj 30, 2022


Približne dvakrát do roka sa stretáva celý projektový tím LIFE Lynx, aby zhodnotil doterajšiu prácu a pripravil plány pre aktivity, ktorá je pred nami. Medzi 23. a 25. májom sa partneri projektu zo všetkých zúčastnených organizácií stretli po 11. krát, tentoraz v regióne Gorenjska. Prvý deň partneri pripravili prehľad svojich aktivít za posledný rok a vypracovali plány do budúcnosti, ktoré na druhý deň predstavili monitorovateľovi projektu p. Mitjovi Kaligaričovi. Posledný deň návštevy bol venovaný exkurzii. Niektorí z partnerov navštívili Pokljuku a Jelovicu, oblasti dôležité pre reštitúciu rysa do slovinských Álp, oblasť takzvaného odrazového mostíka pre založenie novej časti populácie.

Projektoví partneri a projektový monitor sú veľmi spokojní s výsledkami, keďže projekt prebieha hladko a podľa plánu.

Účastníkov privítal riaditeľ Národného parku Triglav, pán Tit Potočnik. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Skupinová fotografia partnerov projektu LIFE Lynx. Foto: LIFE Lynx

Exkurzia do slovinských Álp – návšteva karanténneho zariadenia pre rysov. Rok Černe ukazuje, aká
vysoká bola snehová pokrývka pár mesiacov pred translokáciou rysov do výbehu. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Skupinová fotografia účastníkov exkurzie. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Andrej Arih z Triglavského národného parku, ktorý predstavuje Pokljucké vresoviská. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx