Enajsti sestanek projektne skupine, peto srečanje z nadzornikom projekta in strokovna ekskurzija na Gorenjskem

Objavljeno - Maj 30, 2022


Predstavniki partnerjev projekta LIFE Lynx se približno dvakrat letno zberemo na skupnem sestanku, katerega namen je pregled preteklega dela na projektu in načrtovanje aktivnosti za naprej. Med 23. in 25. majem smo se projektni partnerji iz vseh sodelujočih organizacij sestali že enajstič, tokrat na Gorenjskem. Prvi dan smo medsebojno predstavili aktivnosti v preteklem letu in naredili načrte za naprej, naslednji dan pa smo pregled aktivnosti predstavili nadzorniku projekta g. Mitji Kaligariču. Zadnji dan srečanja smo  šli na strokovno ekskurzijo, v okviru katere smo obiskali Pokljuko in Jelovico, območji, kamor smo ponovno naselili rise v slovenske Alpe.

Projektni partnerji in nadzornik projekta so z rezultati zelo zadovoljni, saj projekt poteka tekoče in v skladu z načrti.

Udeležence je pozdravil direktor Triglavskega narodnega parka, dr. Tit Potočnik. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Skupinska fotografija partnerjev projekta LIFE Lynx. Foto: LIFE Lynx

Izlet v slovenske Alpe – obisk prilagoditvene obore za rise. Rok Černe kaže, kako visoka je bila snežna odeja nekaj mesecev pred preselitvijo risov v oboro. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Skupinska fotografija udeležencev ekskurzije. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Andrej Arih iz Triglavskega narodnega parka je udeležencem predstavil tudi pokljuško barje. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx