Ispuštanje risa Bliska i proslava 30 godina programa LIFE

Objavljeno - May 17, 2022


Šume Snežnika bogatije su za novog risa. Ris Blisk je deseti ris pušten u Sloveniji u okviru projekta LIFE Lynx.

Ris Blisk. Foto: Vedran Slijepčević, VUKA, LIFE Lynx

Blisk je dovezen iz Rumunjske u travnju i smješten u ograđeni prostor karantene na području Snežnika. U razdoblju adaptacije o njemu su skrbili lovci Državnog lovišta Jelen, zajedno s veterinarom i članovima projektnog tima LIFE Lynx. Korištenjem adaptacijskog ograđenog prostora smanjuje se mogućnost da ris odluta daleko od mjesta puštanja i ostane izvan kontakta s drugim risovima s Dinarida i jugoistočnih Alpa.

Genetskim analizama otkrili smo da je Blisk otac Katalina, risa koji je također pušten iz ograđenog prostora Snežnika i uspostavio svoj teritorij na području Menišije i visoravni Rakitna. Tomaž Skrbinšek s Biotehničkog fakulteta objašnjava: “Kada uvedemo blisko srodne risove, nemamo isti učinak kao da smo uveli nesrodne risove. Sin dobiva polovicu DNK od oca, pa ako uvedemo oba, dobivamo sličan učinak na populaciju kao da smo premjestili jednog i pol nesrodnog risa. Naravno, dvije jedinke mogu imati više potomaka od jedne, što znači i više gena ugrađenih u našu inače ugroženu populaciju, pa je učinak i kod takvog unošenja srodnih životinja značajan i važan.”

U okviru projekta LIFE Lynx do sada smo ispustili 14 risova u prirodu; četiri u Hrvatskoj i deset u Sloveniji. Svi ponovno uvedeni risovi prate se GPS telemetrijskim ogrlicama kako bi se vidjelo kako se risovi integriraju u populaciju. Rok Černe, voditelj projekta LIFE Lynx u Slovenskoj šumarskoj službi, objašnjava da se “ris uključuje u populaciju kada uspostavi teritorij na području gdje su prisutne i ženke ili kada genetskim analizama potvrdimo da je imao potomstvo” . Utvrdili smo da je pet od osam risova puštenih na području Dinarida u Sloveniji i Hrvatskoj (Goru, Boris, Catalin, Alojzije i Emil) uspješno uključeno u dinarski dio populacije. Pet risova puštenih prošle godine u Alpe na dobrom je putu da se pridruže populaciji jer se na ovom području preklapaju teritoriji mužjaka i ženki.

Rok Černe, LIFE Lynx. Foto: Primož Pičulin

Projekt LIFE Lynx dio je financijskog mehanizma LIFE, koji obilježava 30 godina razvoja očuvanja prirode u Europskoj uniji i Sloveniji. LIFE je najveći europski financijski mehanizam posvećen isključivo zaštiti okoliša, očuvanju prirode, ublažavanju klimatskih promjena i njihovoj prilagodbi. Angelo Salsi, direktor programa LIFE: “Europska unija ima najveću mrežu zaštićenih područja (Natura 2000) na svijetu i kroz LIFE radimo na očuvanju bioraznolikosti ovih područja i podržavamo ljude koji ovdje žive. Od 1992. program je sufinancirao tisuće projekata zaštite okoliša, od toga 60 u Sloveniji.”

Slovenski projekti LIFE također su osvojili nekoliko nagrada, a 2020. godine projekt LIFE DINALP BEAR, čiji je vodeći partner bila Slovenska šumarska služba, osvojio je nagradu Best LIFE Nature project.