Lenka, Julija a Tris – ďalšie tri rysy vypustené v Gorenjskej

Posted - apr 28, 2021


Národný park Triglav dnes získal troch nových obyvateľov, rysa ostrovida. Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska, všetci s misiou zachrániť dinársko – juhovýchodnú aplpskú populáciu pred jej vyhynutím.

Mená dvoch rysov sú úzko spojené s národným parkom Triglav. Rys Tris bol pomenovaný ako kombinácia mien Triglav (najvyššia slovinská hora) a rys (po slovinsky „ris“). Samica Julija svoje meno dostala po Julských Alpách a Juliusovi Kugy, prieskumníkovi slovinských hôr a patrónovi Národného parku Triglav. Prajeme si, aby Julija, Tris a Lenka rovnako preskúmali túto úžasnú časť krajiny a stali sa symbolom panenskej prírody jediného slovinského národného parku.

Rysy vypustil do prírody slovinský minister životného prostredia a územného plánovania, najväčší spolufinancovateľ projektu LIFE Lynx, riaditeľ Národného parku Triglav, skokan na lyžiach Peter Prevc, ktorý je tiež veľvyslancom projektu LIFE Lynx a strážcovia parku, ktorí sa starali o rysy, zatiaľ čo sa prispôsobovali novému prostrediu.

Tu prinášame niekoľko momentiek z vypustenia.

Tlačová konferencia pred vypustením. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Dvere výbehu otvoril slovinský minister životného prostredia a územného plánovania, riaditeľ Národného parku Triglav a projektový veľvyslanec Peter Prevc. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Ohradu otvorili strážcovia Národného parku Triglav. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Rysica Lenka bola prvá. Foto: Davorin Tome

Julija nasledovala Lenku. Foto: Davorin Tome

Tris si dal načas. Foto: Davorin Tome

Posledný vypustený rys – Tris. Foto: Davorin Tome