Lenka, Julija i Tris – novi trio u slovenskim Alpama

Objavljeno - Apr 28, 2021


Nacionalni park Triglav danas je dobio tri nova stanovnika – Euroazijske risove. Lenka i Julija su ženke stigle iz slovačkih Karpata, dok je mužjak Tris stigao iz Rumunjske. Svo troje imaju važnu ulogu u stvaranju nove jezgre risova u jugoistočnim Alpama koja će podizati gensku raznolikost naše dinarske populacije i omogućiti dugoročni opstanak risova na našem području.

Lenku su imenovali slovački kolege, dok je Trisovo ime složenica riječi “Triglav” i “ris”, a Julija nosi ime posvećeno Julijskim Alpama i slovenskom visokogorcu Juliusu Kugyu. Nadamo se da će sva tri risa ubrzo uspostaviti svoje teritorije te postati simbolom očuvanosti jedinog slovenskog nacionalnog parka.

Vrata nastamba su otvorili slovenski ministar zaštite okoliša, ravnatelj i čuvari prirode Nacionalnog parka Triglav te skijaški skakač Petar Prevc koji je ujedno ambasador LIFE Lynx projekta.

Pogledajte prve dojmove sa ispuštanja:

Press konferencija prije ispuštanja risova. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Slovenski ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, ravnatelj NP Triglav i ambasador projekta Peter Prevc otvaraju vrata nastambe. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Čuvari nacionalnog parka Triglav otvaraju vrata nastambe. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Risovica Lenka izašla je prva. Foto: Davorin Tome

Nakon Lenke, izašla je i Julija. Foto: Davorin Tome

Trisu je trebalo malo vremena. Foto: Davorin Tome

Konačno je i Tris napustio nastambu. Foto: Davorin Tome