Prve fotografije risov z Gorenjske so prispele!

Objavljeno - Feb 3, 2022


V letošnji sezoni spremljanja učinka doselitev na populacijo risa v Sloveniji smo monitoring z avtomatskimi kamerami razširili v slovenske Alpe. Na območje Pokljuke in Jelovice je bilo namreč pomladi izpuščenih 5 odraslih risov, ki so opremljeni s telemetričnimi ovratnicami. Kljub spremljanju s telemetrijo je pomembno, da napredek doselitve redno spremljamo tudi z avtomatskimi kamerami, ki so glavno orodje za monitoring risa, saj omogočajo dolgoročno spremljanje risa na nivoju celotne razširjenosti. Avtomatske kamere smo namestili na 20 lokacij znotraj Triglavskega narodnega parka oziroma lovišč v upravljanju petih lovskih družin na območju teritorijev doseljenih risov. Kmalu po postavitvi kamer je območje Pokljuke in Jelovice pokrila debela snežna odeja, vendar smo do nekaterih kamer po nekaj mesecih vseeno uspeli prebiti. Kamere so ujele Trisa in Julijo na štirih različnih lokacijah na območju Pokljuke, posnele pa so se tudi druge vrste, ki si z risi delijo življenjski prostor.

Tris se je pred kamero sprehodil sredi novembra. Foto: LIFE Lynx

Tri dni pred Trisom se je po gozdni cesti sprehodil gams. Foto: LIFE Lynx

Avtomatske kamere posnamejo tudi druge gozdne živali. Foto: LIFE Lynx

Na silvestrski dan so se pred kamero sprehodili volkovi. Foto: LIFE Lynx