Kje so risi, ki so bili izpuščeni na Gorenjskem?

Objavljeno - Avg 18, 2021


Vsi risi izpuščeni aprila letos na Gorenjskem, so še vedno prisotni na območju izpustov; Zois in Aida na Jelovici ter Tris, Julija in Lenka na Pokljuški planoti. Na spodnji karti so prikazani njihovi trenutni domači okoliši.

Karta domačih okolišev doseljenih risov na Gorenjskem. Foto: LIFE Lynx

Zelo zanimivo je, da si samici na Pokljuki še vedno delita velik delež svojih teritorijev, saj so risi teritorialni proti osebkom istega spola. Do sedaj je največji raziskovalec ris Tris, ki je pravi alpinist, saj je med raziskovanjem okolice odšel do najvišjih vrhov v slovenskih Alpah, v času ko je bilo tam še več metrov snega, kar je res fascinantno.  S pomočjo podatkov iz telemetričnih ovratnic smo videli tudi, da sta se Tris in Lenka pogosto premikala skupaj, kar bi lahko kazalo na potencialno parjenje. Čas bo pokazal ali sta bila pri tem uspešna. Zois in Aida, sta prav tako še vedno prisotna na širšem območju Jelovice, pri čemer ima samec po pričakovanjih večji domači okoliš kot samica. Tudi ona dva sta bila nekajkrat hkrati na istem območju.

S pomočjo ovratnic lahko preverjamo tudi uspešnost risjega plenjenja na terenu. V prejšnjem tednu, so člani projektna ekipe, s pomočjo lokalnih lovcev odšli na teren preverit nekaj lokacij potencialnih plenov. Na območju Triglavskega narodnega parka na Pokljuki so našli ostanke srnjadi, uplenjene s strani samic Lenka in Julije. Vse plene so popisali in vnesli v bazo podatkov, ki nam bo pomagala bolje razumeti plenilske navade risov v Alpah.

 

Popis risjega plena v Triglavskem narodnem parku. Foto: Miha Krofel, LIFE Lynx

Upamo, da bodo vsi doseljeni risi ostali na območju kamor smo jih doselili, kajti vzpostavitev populacije na območju Gorenjske je zelo pomembna odskočna deska pri vzpostaviti povezave med Alpsko in Dinarsko populacijo risa, in s tem zagotavljanju preživetja in dolgoročne ohranitve risov v tem delu Evrope.