Zois a Aida zdieľali korisť, Tris bol na turistike v Julských Alpách

Posted - máj 31, 2021


Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa posledných údajov z ich telemetrických obojkov sa Zois a Aida zdržiavali v širšej oblasti Jelovica, zatiaľ čo Tris, Julija a Lenka skúmajú národný park Triglav a ďalšie časti plošiny Pokljuka.

Mapová vizualizácia pohybov rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku

Skontrolovali sme tiež situáciu v teréne a zistili sme, že všetky translokované rysy sú úspešné pri love svojej prirodzenej koristi. Podľa údajov z ich obojkov zdieľali Zois a Aida najmenej v dvoch prípadoch rovnakú korisť. Spolu s lokálnymi poľovníkmi sme preskúmali aj niektoré miesta úlovkov. Julij Benedičič z loveckého klubu Železniki sa pripojil k tímu LIFE Lynx pri jednej z týchto príležitostí: My poľovníci máme veľký záujem vedieť, ako sa rysy prispôsobujú svojmu novému prostrediu, a preto som sa rozhodol pripojiť k tímu pri hľadaní zostatkov koristi rysov.“ Pátrací tím zistil, že rys ulovil srnu. Nemôžeme povedať, či to bol Zois alebo Aida, kto korisť ulovil, ale môžeme povedať, že sa ňou obaja kŕmili najmenej niekoľko dní.

Ďalším zaujímavým príbehom je rys Tris. Ako pravý „triglavský rys“ sa vydal na turistiku na neďaleký vrchol s názvom Kukova špica (2427 m) a ukázal nám, že vysoké nadmorské výšky a snehová pokrývka nie sú pre rysa nijakými prekážkami. Teraz je späť na náhornej plošine Pokljuka a pohybuje sa v oblasti, kde je prítomná samica Lenka.

Rys Tris. Foto: Polona Bartol

Mapa pohybov Trisa okolo pohoria Martuljek s polohou blízko Kukova špica (2427 m). Čísla na mape predstavujú metre nadmorskej výšky, kde bol Tris zaznamenaný.

Moderná technológia nám umožňuje pozorne sledovať kde sa rysy pohybujú a tieto neoceniteľné údaje nám ukážu, kde si zastabilizujú svoje domovské okrsky. To je zásadný krok pri zakladaní tohto „odrazového mostíka“ a populácie, ktorá z dlhodobého hľadiska spojí dinárske a alpské rysy, čím pomôže zachrániť dinársko – juhovýchodnú alpskú populáciu rysa pred jej vyhynutím a umožní zachovanie rysa v tejto časti Európy.

Veríme, že všetkých päť translokovaných rysov zostane v tejto oblasti a možno už čoskoro prispeje svojimi génmi k dinársko – juhovýchodnej alpskej populácii.