Zois in Aida sta delila plen, Tris pa je hribolazil po Alpah

Objavljeno - Maj 31, 2021


Vključevanje risov budno spremljamo s pomočjo telemetričnih ovratnic, ki jih nosijo doseljeni risi. Zadnji podatki gibanja risov Zoisa in Aide, ki sta bila izpuščena na območju Jelovice, kažejo, da sta risa zaenkrat ostala na tem območju, Tris, Julija in Lenka pa raziskujejo območje Pokljuke.

Zemljevid gibanja risov, preseljenih na Gorenjsko.

Projektna ekipa LIFE Lynx tudi na terenu preverja, kako uspešno se risi prilagajajo na svoje novo okolje. S pomočjo podatkov iz njihovih ovratnic smo ugotovili, da vsi doseljeni risi uspešno lovijo. Skupaj z lokalnimi lovci smo našli tudi nekatere ostanke plena in ugotovili, da sta se Zois in Aida vsaj dvakrat hranila z istim plenom. Julij Benedičič, gospodar lovske družine Železniki: “Zelo nas zanima, kako se risi navajajo na svoje novo okolje, zato smo skupaj s člani projekta LIFE Lynx poiskali Zoisov in Aidin plen in ugotovili, da sta se hranila s srno.” Kdo je srno ulovil, ni znano, vemo pa, da sta se Zois in Aida več dni zadrževala skupaj ob plenu.

Zelo zanimiva je tudi pot “triglavskega risa” Trisa. Med raziskovanjem območja je šel celo na Kukovo špico (2427 m), kar kaže, da visoke nadmorske višine in visoka snežna odeja za rise ne predstavljajo ovire. Zadnji podatki gibanja kažejo, da se Tris zadržuje na istem območju kot risinja Lenka.

Ris Tris. Foto: Polona Bartol

Lokacije risa Trisa na območju Martuljške skupine z najvišjo lokacijo tik pod vrhom Kukove špice (2427 m). Ob lokacijah je označena nadmorska višina v metrih.

S pomočjo moderne tehnologije lahko natančno spremljamo, kje se risi premikajo in kasneje tudi, kje bodo vzpostavili svoje teritorije. Slednje je ključen korak pri vzpostavitvi t.i. “povezovalne populacije,” ki bo povezala rise v Dinaridih in Alpah, s čimer bo pripomogla k preprečitvi izumrtja dinarsko-JV alpske populacije in hkrati prispevala k vzpostavitvi povezave z ostalimi populacijami risov v Alpah, kar je ključnega pomena za preživetje risov v tem delu Evrope.

 Držimo pesti, da bo vseh pet risov, preseljenih na Gorenjsko, ostalo na tem območju in mogoče že kmalu prispevalo svoje gene v dinarsko-JV alpsko populacijo risa.