Upoštevanje risa in volka pri upravljanju parkljaste divjadi

Objavljeno - Maj 23, 2022


V sodelovanju med projektom LIFE Lynx in javno službo Zavoda za gozdove Slovenije so v okviru priprave dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov za obdobje 2021-2030 v letu 2022 nastale prenovljene smernice za upoštevanje risa in volka pri upravljanju parkljaste divjadi, ki vključujejo prilagoditve upravljanja srnjadi, jelenjadi, gamsa in muflona.

Priprava smernic je poleg strokovnih izhodišč temeljila na participativnem postopku, v katerega so bili vključeni upravljavci lovišč oz. njihova območna združenja, tako da so bili v kar največji možni meri upoštevani njihovi predlogi. Usklajene smernice so bile vključene v strokovno podlago za dolgoročne lovsko upravljavske načrte, t. i. Smernice za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021-2030 in bodo upoštevane v vseh relevantnih dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtih 2021-2030. Prilagojeno upravljanje srnjadi, jelenjadi, gamsa in muflona se bo upoštevalo na območju redne prisotnosti risa in/ali volka.

Glavni namen smernic je s prilagojenim upravljanjem divjadi prispevati k vzdrževanju vitalnih populacij prostoživečih parkljarjev ter vzdrževati toleranco lovcev do prisotnosti velikih zveri.