Razmatranje velikih zvijeri u gospodarenju divljim papkarima

Objavljeno - May 23, 2022


U suradnji projekta LIFE Lynx i Slovenske šumarske službe, 2022. godine izrađene su revidirane smjernice za uvažavanje risa i vuka u gospodarenju papkari. Ove smjernice dio su pripreme dugoročnih lovnogospodarskih planova za razdoblje 2021.-2030., koji uključuju prilagodbe gospodarenja srnećom divljači, jelenskom divljači, divokozom i muflonom.

Osim stručnog znanja, izrada smjernica temeljila se na participativnom procesu u kojem su sudjelovali voditelji lovišta ili njihova regionalna udruženja, kako bi se njihovi prijedlozi u najvećoj mogućoj mjeri uvažili. Smjernice su ugrađene u stručnu osnovu za dugoročne planove gospodarenja, tzv. ‘Smjernice za gospodarenje divljači u Sloveniji 2021.-2030.’ i razmatrat će se u izradi svih daljnjih lovnogospodarskih plnanova u razdoblju 2021.-2030. Razmotrit će se prilagođeno gospodarenje srnećom divljači, jelenskom divljači, divokozom i muflonom u područjima gdje su ris i/ili vukovi stalno prisutni.

Glavna svrha smjernica je pridonijeti očuvanju održivih populacija papkara kroz „prilagođeno upravljanje divljači“, osigurati stalno dostupan izvor hrane za risa i vuka, što je preduvjet za dugoročno očuvanje obje vrste, te održavati toleranciju lovaca prema prisutnosti velikih zvijeri.