Nov prebivalec Velebita – ris Emil

Objavljeno - Maj 14, 2021


Danes smo na območju Narodnega parka Velebit v naravo izpustili še enega prekrasnega risa. Emil je četrti ris, ki je bil izpuščen v okviru projekta LIFE Lynx na Hrvaškem, in tretji, ki je bil izpuščen na območju Velebita. Podatki monitoringa s foto pastmi kažejo, da je na tem območju prisotnih okoli 38 odraslih risov, zato verjamemo, da bo Emil  kmalu srečal kakšno samico.

Ris Emil. Foto: Marko Matešić

Do sedaj smo v okviru projekta izpustili v naravo trinajst risov; deset samcev in tri samice. Posebej uspešni smo bili v letošnjem letu, saj smo izpustili kar pet risov v slovenskih Alpah, od tega prvič tri samice in sedaj še Emila na Hrvaškem.

V okviru projekta uporabljamo dva načina izpustov, in sicer na Hrvaškem rise izpustimo takoj po prevozu, kar imenujemo „hard release“, v Sloveniji pa rise najprej namestimo v prilagoditveno oboro in jih po prilagajanju na novo okolje izpustimo v naravo. Tak način imenujemo „soft release“. Z izpustom risa Emila smo naredili še en pomemben korak k rešitvi dinarsko-JV alpske populacije pred izumrtjem in s tem k ohranitvi zdravega gozdnega ekosistem.

Metoda “hard release”. Foto: Nino Salkić

Foto: Vedran Slijepčevič, LIFE Lynx