Nový obyvateľ prírodného parku Velebit: rys Emil!

Posted - máj 14, 2021


Prírodný park Velebit práve zbohatol o jednu krásnu mačkovitú šelmu menom Emil! Emil je štvrtým rysom, ktorý bol vypustený v Chorvátsku v rámci projektu LIFE Lynx, a tretím, ktorého vypúšťame vo Velebite. Na základe údajov z fotopascí odhadujeme, že na Velebite je asi 38 dospelých rysov, takže dúfame, že Emil nebude mať problémy s hľadaním partnerky.

Rys Emil. Foto: Marko Matešić

V Slovinsku a Chorvátsku bolo zatiaľ vypustených celkovo 13 rysov, desať samcov a tri samice. V roku 2019 sme vypustili dva rysy odchytené v Rumunsku: Doru (HR) a Goru (SLO), zatiaľ čo v roku 2020 tri rysy z Rumunska: Alojzije (HR), Catalin (SLO) a Boris (SLO), a dva rysy zo Slovenska: Pino ( HR) a Maks (SLO). Tento rok bol výnimočný, pretože sme urobili veľký krok k prepojeniu populácií v Dinárskom pohorí a Alpách – päť rysov (3 samice a 2 samce) bolo vypustených do slovinských Álp a rys Emil pricestoval zo Slovenska do Dinárskeho pohoria v Chorvátsku.

Všetky rysy v Chorvátsku boli vypustené takzvanou metódou „priameho vypustenia“, pri ktorej boli rysy vypustené ihneď po transporte zo zdrojovej krajiny, zatiaľ čo rysy v Slovinsku boli vypustené metódou „nepriameho vypustenia“ – po prevoze zo zdrojovej krajiny strávili ďalšie 2 týždne v aklimatizačnej stanici na mieste vypustenia. Príchod Emila je ďalším dôležitým krokom k zachovaniu populácie dinárskeho rysa ohrozeného príbuzenským krížením, ako aj zachovaniu zdravého ekosystému.

Metóda priameho vypustenia. Foto: Nino Salkić

Prvé kroky Emila v Národnom parku Velebit. Foto: Vedran Slijepčević, LIFE Lynx