Novinky zo Slovenska

Posted - jan 11, 2022


Počas novembra a decembra 2021 sa slovenský tím LIFE Lynx zameral na finálnu prípravu a spustenie odchytovej sezóny 2021/22. Jeho členovia postavili ďalšie dva odchytové sklopce vo Volovských vrchoch a zároveň spustili implementáciu deterministického camera trappingu rysa vo Veporských vrchoch.

V úvode decembra zároveň slovenský tím hostil kolegov z Ukrajiny v rámci spolupráce medzi projektom LIFE Lynx a LIFE Euro Large Carnivores. Cieľom ich návštevy bola výmena skúseností a komplexný tréning pre monitoring a odchyt rysa ostrovida ktoré sú na Ukrajine kľúčovo dôležité pre zachovanie dlhodobej životaschopnosti celej Karpatskej populácie tohto druhu.

Slovenský tím by zároveň rád vyslovil poďakovanie O2 Slovakia za ich pomoc a spoluprácu pri náprave technických problémov telemetrických GPS/GSM obojkov. Túto pomoc si veľmi vážime, pretože je enormne dôležitá pre realizáciu projektových aktivít na Slovensku a tým pádom aj celý projekt LIFE Lynx. Veľké ďakujeme.

Stavba nového odchytového sklopca vo Volovských vrchoch.

Odchytový sklopec pripravený na spustenie.

Slovenský a Ukrajinský tím pri návšteve terénu.