Slovaška ekipa je pripravljena na novo sezono odlova risov

Objavljeno - Jan 11, 2022


Novembra in decembra se je slovaška ekipa LIFE Lynx osredotočila na zadnje priprave in izvedbo sezone odlova risov 2021/2022. Člani ekipe so postavili še dve zabojni pasti na projektnem območju gorovja Volovec in hkrati začeli z izvajanjem monitoringa z avtomatskimi kamerami na projektnem območju gorovja Vepor.

V začetku decembra je slovaška ekipa v okviru sodelovanja med projektoma LIFE Lynx in LIFE Euro Large Carnivores gostila tudi kolege iz Ukrajine. Namen njihovega obiska je bila izmenjava izkušenj in celovito usposabljanje za monitoring in odlov risov, ki sta ključnega pomena za ohranjanje dolgoročne vitalnosti celotne karpatske populacije te vrste.

Slovaška ekipa se iskreno zahvaljuje tudi slovaški mobilni službi O2 za pomoč in sodelovanje pri odpravi tehničnih težav pri telemetričnih ovratnicah GPS/GSM. To pomoč zelo cenimo, saj je izredno pomembna za izvajanje projektnih dejavnosti na Slovaškem in s tem celotnega projekta LIFE Lynx. Najlepša hvala.

Postavitev nove zabojne pasti v gorovju Volovec.

Past je pripravljena za aktiviranje.

Terenski obisk slovaške in ukrajinske ekipe.