Veľký úspech – za dva roky bolo translokovaných sedem rysov

Posted - júl 3, 2020


Naša druhá sezóna odchytov a translokácií je za nami a môžeme s hrdosťou povedať, že bola veľmi úspešná. Celkovo sedem rysov (všetci samci) bolo translokovaných z Karpát do Dinárskeho pohoria. Z Rumunska prišlo päť rysov – v roku 2019 Doru a Goru, v roku 2020 – Alojzije, Katalin a Boris, zatiaľ čo tento rok sme translokovali aj prvé dve zvieratá zo Slovenska – Pina a Maksa. Doru, Alojzije a Pino boli v Chorvátsku vypustený ihneď po transporte (metóda priameho vypustenia do prírody), zatiaľ čo zvyšné zvieratá strávili 3 týždne v aklimatizačnom zariadení v Slovinsku s následným vypustením do (metóda nepriameho vypustenia do prírody).

Aj keď bol Doru vypustený v Chorvátsku, svoj domovský okrsok si definoval v Slovinsku. Bohužiaľ od januára tohto roku sme nezaznamenali žiadne pozície z jeho telemetrického obojka a nemáme informácie o jeho osude. Na mape môžete vidieť, že Goru založil svoj domovský okrsok v Malej Gore, Katalin sa pohybuje v oblasti Rakitna a Alojzije na južnom Velebite, blízko miesta, kde bol prepustený. Boris, Pino a Maks stále skúmajú svoj nový domov a hľadajú vhodnú oblasť na založenie svojich domovských okrskov (takže ich okrsky nie sú na mape zobrazené).

Domovské okrsky translokovaných rysov v Slovinsku a Chorvátsku. Foto: LIFE Lynx

Mnoho ľudí investovalo do tohto procesu veľa energie – odchyt zvierat, ich karanténa, transport a vypustenie, genetické a zdravotné analýzy, zabezpečenie všetkých potrebných povolení a mnoho ďalších „malých detailov“, ktoré sú potrebné, aby všetko prebehlo hladko. Bol to však iba úvodný krok k hlavnému cieľu nášho projektu – k reprodukcii a mláďatám translokovaných a rezidentných zvierat. A Goru to dosiahol už v prvom roku! Samica Mala je vynikajúcim symbolom novej jasnejšej budúcnosti pre dinársku populáciu. Sme veľmi optimistickí, že tento rok bol Goru opäť produktívny v Slovinsku a rovnako v Chorvátsku, kde počas párenia strávil niekoľko týždňov, avšak pre potvrdenie musíme stále počakať.

 

Až do nasledujúcej odchytovej sezóny zameriavame svoju energiu na monitoroing translokovaných a rezidentných zvierat, aby sme doladili ďalšie kroky podľa aktuálnej situácie. Všetky translokované rysi sú monitorovné pomocou GPS-GSM obojkov, ale monitoruje sa aj niekoľko autochtónnych (rezidentných) rysov, financovaných z projektu LIFE Lynx a iných projektov (Carnivora Dinarica, monitoring veľkých šeliem v národnom parku Plitvické jazerá, 3Lynx). V súčasnosti sú v Slovinsku monitorovaní Mihec, Teja, Mala a Martina; Kazo, Stipe a Rista v Chorvátsku, zatiaľ čo Bojan je rysom presahujúcim hranice štátov – s domovským okrskom v Chorvátsku a Slovinsku.

Domovské okrsky translokovaných a rezidentných rysov v Slovinsku a Chorvátsku. Foto: LIFE Lynx

Ďakujeme, za Vašu podporu, budeme Vás informovať o novinkách zo sveta rysov!