Uhvaćena dva nova risa za telemetrijsko praćenje!

Objavljeno - Nov 4, 2019


Prošli tjedan je bio iznimno uspješan za istraživanje risa u Hrvatskoj. Uhvaćena su čak dva risa! U sklopu Interreg projekta Carnivora Dinarica 26.9. u Nacionalnom parku Risnjak uhvaćen je mužjak nazvan Rista. Samo dva dana kasnije, 28.9. u Nacionalnom parku Plitvička jezera je uhvaćen još jedan odrasli mužjak, nazvan Stipe. Njegovo kretanje pratiti će se u sklopu istraživanja risova u Nacionalnom parku Plitvička jezera, kojeg vodi prof. Josip Kusak s veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stipe je ukupno 18. ris koji je u Hrvatskoj uhvaćen za istraživanja. Prvog risa su znanstvenici Veterinarskog fakulteta uhvatili 2001. godine, i u 18 godina su pratili ukupno 18 risova.

 

Zašto uopće hvatamo risove? Kako bismo dobili uvid u život divljih životinja, veličinu ikorištenje područja na kojem borave, udaljenosti koje prelaze, aktivnost tijekom različitih doba dana i sezona, socijalnu strukturu i međusobne odnose, istraživači hvataju divlje životinje i obilježavaju ih odašiljačima. Današnji odašiljači prikupljaju GPS kordinate na kojoj se životinja nalazi, u točno određeno vrijeme koje je unaprijed programirano. Odašiljači pomoću kojih pratimo risove su u obliku ogrlice koja ne smeta životinji, a ogrlica koordinate dostavlja pomoću GSM mreže ili ih preuzimamo pomoću posebnih prijemnika. Risove hvatamo u kavezne zamke koje se postavljaju na putevima koje životinje koriste ili pomoću zamki za nogu koje se postave uz svježi plijen risa (ris se istom srnom hrani više dana). Uhvaćenu životinju se uspava, izmjeri, provede se klinički pregled, prikupi uzorke, detaljno fotografira i postavi se ogrlica, za što nam prosječno treba oko sat vremena. Prikupljeni uzorci i podatci izuzetno su nam važni i za praćenje zdravstvenog stanja populacije, što je osobito važno jer parenje u srodstvu negativno utječe na imunitet i cjelokupo zdravlje naših risova.

Nadamo se da će ogrlice na Risti i Stipi dobro raditi i da će nam prikupljeni podatci pomoći u zaštiti ove ugrožene vrste!