Posts Tagged "C.4 SE Alpine „Stepping Stone“"


si zadefinovala v oblasti Pokljuka, je pravidelne monitorovaná fotopascami. Bolo pre nás veľkou záhadou, že sa na záberoch vždy objavila sama. Začiatkom marca sme však na jednej z fotografií z Gorenjskej zaznamenali rysicu s mláďaťom a potvrdili sme, že je to Lenka s rysíčaťom, ktoré nám bolo doteraz neznáme. To mohlo znamenať len jedno, že Lenka mala predchádzajúci rok vrh. Keďže v tomto období bez snehu je veľmi ťažké nájsť...

Read More

Spoločne s miestnymi poľovníkmi sme umiestnili XY fotopascí v oblasti Jelovica a Pokljuka, aby sme zistili, ako sa darí rysom Trisovi, Lenke a Zoisovi. Ich GPS obojky v posledných mesiacoch prestali fungovať, takže presne nevieme, kde sa rysy nachádzajú. Všetky tri rysy boli zaznamenané na našich fotopasciach v rámci posledného monitoringu, no ich pobyt je odvtedy neznámy. Fotopasce nám ukážu, ktoré z rysov sa na ich území ešte...

Read More

V tejto sezóne sme rozšírili monitoring vplyvu posilnenia populácie rysa v Slovinsku na slovinské Alpy. Na jar bolo v oblasti Pokljuka a Jelovica vypustených päť dospelých rysov vybavených telemetrickými obojkami. Napriek telemetrickému monitorovaniu priebežne sledujeme priebeh posilňovania fotopascami, ktoré sú hlavným nástrojom monitoringu rysa, keďže umožňujú dlhodobé sledovanie rysa na úrovni celého jeho rozšírenia. Automatické...

Read More

Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa posledných údajov z ich telemetrických obojkov sa Zois a Aida zdržiavali v širšej oblasti Jelovica, zatiaľ čo Tris, Julija a Lenka skúmajú národný park Triglav a ďalšie časti plošiny Pokljuka. Skontrolovali sme tiež situáciu v teréne a zistili sme, že všetky translokované rysy sú úspešné pri...

Read More

Aktuálne sme dostali prvé údaje z telemetrických obojkov Tris, Julija, Lenka, Zois a Aida, piatich rysov vypustených v Gorenjskej oblasti na konci apríla tohto roku. Zvieratá sa zdržiavali v oblasti regiónu, kde boli vypustené. Lenka a Julija zostali spolu v národnom parku Triglav, Tris sa presunul trochu na juh, ale tiež zostala na náhornej plošine Pokljuka. Zois a Aida rovnako zostali v oblasti vypustenia a presunuli sa kúsok na...

Read More

Národný park Triglav dnes získal troch nových obyvateľov, rysa ostrovida. Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska, všetci s misiou zachrániť dinársko – juhovýchodnú aplpskú populáciu pred jej vyhynutím. Mená dvoch rysov sú úzko spojené s národným parkom Triglav. Rys Tris bol pomenovaný ako kombinácia mien Triglav (najvyššia slovinská hora) a rys (po slovinsky „ris“). Samica Julija svoje meno dostala po Julských...

Read More

Za slnečného sobotného rána získala karanténna stanica na náhornej plošine Pokljuka ďalších dvoch obyvateľov. Lenka a Julija, dve dospelé slovenské samice rysov sa pripojili k rysovi Tris v karanténnych výbehoch. Po krátkej dobe aklimatizácie budú všetky tri rysy vypustené do prírody. Strážcovia národného parku Triglav a pracovníci projektu privítali nové rysy a tu sú niektoré momentky z ich príchodu....

Read More