Posts Tagged "A.3 Status of Residual Lynx"


Izvedli smo popis demografskega in genetskega statusa risje populacije na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. S sistematičnim foto-monitoringom na več kot 300 lokacijah in z neinvazivnim genetskim vzorčenjem prek zimskega sledenja in lovilcev dlak smo dobili dober vpogled v razširjenost in minimalno velikost risje populacije v severnih Dinaridih in SV Alpah. Prepoznali smo 71 odraslih živali, od tega 16 samic z mladiči, ki so ključna...

Preberi več...

Za uspešno doselitev risov iz Romunije in Slovaške smo vzpostavili sistematični monitoring te vrste, katerega najobsežnejša aktivnost predstavlja monitoring z avtomatskimi kamerami, t.i. foto pastmi. V manjšem obsegu smo izvajali tudi genetski monitoring s pomočjo t.i. lovilcev dlak in zimsko sledenje. V okviru projektnih terenskih aktivnosti med drugim tesno sodelujemo z lovci – ključno interesno skupino v procesu reševanja...

Preberi več...

Navodila za postavljanje foto pasti lahko preberete tudi v francoskem jeziku Directives pour le piégeage photographique du lynx. Predstavniki francoske nevladne organizacije Observatoire des Carnivores Sauvages, ki se ukvarjajo z monitoringom in ohranjanjem risov na območju gorovja Vosges v Franciji, so navodila prevedli v francoščino in jih bodo uporabljali pri svojem delu z risi. Zadovoljni smo, da lahko delimo naše znanje in upamo...

Preberi več...
Mišo, čezmejni ris

Mišo, čezmejni ris


Objavljeno - Avg 13, 2019

Risa, ki smo ga poimenovali Mišo, spremljamo od februarja 2018, ko ga je hrvaški lovec Mihajlo Kovačević prvič posnel z avtomatsko kamero blizu krmišča za divje prašiče pri Gomirju (Hrvaška). Po tem smo Mišota večkrat fotografirali na območju Gorskega Kotarja. Decembra 2018 pa smo ga posneli v okviru monitoringa risov v Sloveniji na območju Snežnika, približno 65 km zračne razdalje stran od območja, kjer smo ga fotografirali prvič....

Preberi več...
Po risjih stopinjah v slovenskih gozdovih

Po risjih stopinjah v slovenskih gozdovih


Objavljeno - Feb 19, 2019

V zadnjih mesecih sodelavci projekta iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete in Zavoda za gozdove Slovenije izvajamo sistematična zimska sledenja risov v slovenskih gozdovih. Redno pregledujemo sledi v snegu na območju Notranjske in Kočevske in do sedaj smo uspeli risove sledi odkriti na območjih Snežnika, Javornikov, Racne gore, Hrušice, Stojne, Velike gore in Male gore. Zimska sledenja nam omogočajo potrditi prisotnost...

Preberi več...

Veseli smo, da smo uspeli fotografirati dva odrasla risa in enega mladiča na območju gore Kremen (Hrvaška). Kremen je najvišji vrh Zadarske županije in peti najvišji vrh na Hrvaškem. S temi fotografijami smo prvič potrdili prisotnost risov na tem območju. Pri postavljanju foto pasti smo sodelovali z lokalnimi lovci, katerim se zahvaljujemo za...

Preberi več...
Genetska analiza vzorcev risa

Genetska analiza vzorcev risa


Objavljeno - Nov 15, 2018

Sodelavci na terenu so zbrali večje število neinvazivnih genetskih vzorcev – iztrebkov, dlak, urina v snegu, sline s plena. V genetski banki hranimo tudi tkivne vzorce poginulih živali in brise ustne sluznice živali opremljenih s telemetrični ovratnicami. Do sedaj zbrani vzorci so v zaključni fazi analize, zbiranje vzorcev na terenu, pa se nadaljuje še naprej.

Preberi več...

V okviru akcije A.3 »Status obstoječe populacije risa« v Sloveniji in na Hrvaškem izvajamo monitoring s foto pastmi. Hrvaška LIFE Lynx ekipa je v sodelovanju z lovci, gozdarji in nadzorniki v nacionalnih parkih vzpostavila mrežo monitoringa s foto pastmi na celotnem območju risove prisotnosti na Hrvaškem. Trenutno imamo na različnih lokacijah na terenu postavljenih 99 kamer in načrtujemo, da jih bomo postavili še več. Z monitoringom...

Preberi več...

V decembru 2017 je ekipa iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani preživela dva dni sledeč risovim stopinjam v snegu na Snežniški planoti v južni Sloveniji. Imeli smo srečo ter našli sledi samice risa z dvema mladičema, ki je ena zadnjih uspešno reproducirajočih v Sloveniji. Nekaj kilometrov smo jim sledili skozi divje dinarske gozdove v senci gore Snežnik ter v snegu zbrali nekaj neinvazivnih genetskih vzorcev...

Preberi več...
Navodila za nabiranje genetskih vzorcev

Navodila za nabiranje genetskih vzorcev


Objavljeno - Jun 9, 2018

Za uspeh projekta je pomembno, da imamo dobre genetske vzorce, še posebej tiste, ki jih lahko dobimo brez direktnega stika z živaljo (t.i. neinvazivni genetski vzorci). Rezultati genetskih analiz bodo služili za analizo trenutne genetske situacije dinarskih risov, v pomoč nam bodo pri sledenju efektivnega porasta populacije in pri oceni uspeha doselitve ter pri monitoringu risov na dolgi rok. Genetski vzorci so lahko zelo uporabni,...

Preberi več...
Navodila za postavljanje foto pasti

Navodila za postavljanje
foto pasti


Objavljeno - Jun 9, 2018

Postavljanje foto pasti je ena od glavnih metod, s katerimi bomo izbirali primeren prostor za izpustitev doseljenih risov. S foto pastmi bomo kasneje izvajali monitoring risa in s tem spremljali uspeh doselitve. Pripravili smo navodila za postavljanje teh pasti, ki bodo v pomoč raziskovalcem, upravljalcem, lovcem in ostalim prostovoljcem na terenu. Za lažje razumevanje in postavljanje foto pasti so navodila opremljena z nazornimi...

Preberi več...