Poročilo šestmesečnega monitoringa s foto pastmi na Hrvaškem

Objavljeno - Okt 10, 2018


V okviru akcije A.3 »Status obstoječe populacije risa« v Sloveniji in na Hrvaškem izvajamo monitoring s foto pastmi. Hrvaška LIFE Lynx ekipa je v sodelovanju z lovci, gozdarji in nadzorniki v nacionalnih parkih vzpostavila mrežo monitoringa s foto pastmi na celotnem območju risove prisotnosti na Hrvaškem. Trenutno imamo na različnih lokacijah na terenu postavljenih 99 kamer in načrtujemo, da jih bomo postavili še več.

Z monitoringom smo na Hrvaškem pričeli marca 2018 in v šestih mesecih monitoringa smo zbrali številne informacije o prisotnosti različnih živali. Prisotnost risov smo potrdili na 18 lokacijah v 40 različnih dogodkih. Podatke smo zbrali in analizirali s programom Camelot. S trenutnimi rezultati zaenkrat še ne moremo oceniti velikosti populacije risov na Hrvaškem, toda pričakujemo, da bomo imeli dovolj rezultatov za oceno po naslednjem šestmesečnem obdobju.

Poročilo o metodologiji in monitoringu s foto pastmi v obdobju 15.3.-15.9.2018 (HR, pdf).

 

 

 

Fotografiji risov posneti s foto pastmi na Hrvaškem Foto: LIFE Lynx