Po risjih stopinjah v slovenskih gozdovih

Objavljeno - Feb 19, 2019


V zadnjih mesecih sodelavci projekta iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete in Zavoda za gozdove Slovenije izvajamo sistematična zimska sledenja risov v slovenskih gozdovih. Redno pregledujemo sledi v snegu na območju Notranjske in Kočevske in do sedaj smo uspeli risove sledi odkriti na območjih Snežnika, Javornikov, Racne gore, Hrušice, Stojne, Velike gore in Male gore. Zimska sledenja nam omogočajo potrditi prisotnost preživelih risov in razkrijejo njihove poti. Stopinje nas pogosto pripeljejo tudi do mest, kjer so risi označevali teritorij in tam lahko zberemo neinvazivne genetske vzorce (urin na snegu). Ti podatki bodo pomembni pri izbiri nadaljnjih lokacij za izpuste novih risov iz Karpatov ter nam bodo pomagali razumeti, kako se bo genetska slika populacije izboljševala tekom projekta doselitve.

Velikost stopinje je prava. Ris je. Foto: Aleš Pičulin

Risove stopinje v snegu. Foto: Miha Krofel

Vzorčenje risovega iztrebka za genetske analize. Foto: Urša Fležar

Našli smo tudi medvedji iztrebek. Foto: Urša Fležar

Risja in volčja stopinja v snegu. Foto: Urša Fležar