Zimsko sledenje samici risa z dvema mladičema

Objavljeno - Jun 9, 2018


V decembru 2017 je ekipa iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani preživela dva dni sledeč risovim stopinjam v snegu na Snežniški planoti v južni Sloveniji. Imeli smo srečo ter našli sledi samice risa z dvema mladičema, ki je ena zadnjih uspešno reproducirajočih v Sloveniji. Nekaj kilometrov smo jim sledili skozi divje dinarske gozdove v senci gore Snežnik ter v snegu zbrali nekaj neinvazivnih genetskih vzorcev (dlake, urin). Ti nam bodo dali osnovne podatke o genski raznovrstnosti, za katero upamo, da se bo s prihodnjimi doselitvami risov, ki si niso sorodni ter prihajajo iz Karpatov, izboljšala. Poznavanje sedanje poselitve/prostorske razporeditve preostanka populacije risa v Sloveniji in na Hrvaškem pa nam bo pomagalo izbrati najboljše lokacije za izpust risov v naslednjih letih.

 

Snežnik Foto: Miha Krofel

 

Foto: Miha Krofel