Navodila za postavljanje
foto pasti

Objavljeno - Jun 9, 2018


Postavljanje foto pasti je ena od glavnih metod, s katerimi bomo izbirali primeren prostor za izpustitev doseljenih risov. S foto pastmi bomo kasneje izvajali monitoring risa in s tem spremljali uspeh doselitve. Pripravili smo navodila za postavljanje teh pasti, ki bodo v pomoč raziskovalcem, upravljalcem, lovcem in ostalim prostovoljcem na terenu. Za lažje razumevanje in postavljanje foto pasti so navodila opremljena z nazornimi risbami.

Slika: Aleš Pičulin