Navodila za nabiranje genetskih vzorcev

Objavljeno - Jun 9, 2018


Za uspeh projekta je pomembno, da imamo dobre genetske vzorce, še posebej tiste, ki jih lahko dobimo brez direktnega stika z živaljo (t.i. neinvazivni genetski vzorci). Rezultati genetskih analiz bodo služili za analizo trenutne genetske situacije dinarskih risov, v pomoč nam bodo pri sledenju efektivnega porasta populacije in pri oceni uspeha doselitve ter pri monitoringu risov na dolgi rok.

Genetski vzorci so lahko zelo uporabni, vendar pa jih je potrebno nabrati in shraniti na primeren način. Za ta namen smo pripravili posebna navodila, v katerih boste dobili vse potrebne informacije za uspešno nabiranje genetskih vzorcev.

Ilustriral: Tomaž Skrbinšek