Združenie pre ochranu biodiverzity

Posted - nov 30, 2018


Združenie pre ochranu biodiverzity

Združenie pre ochranu biodiverzity (ACDB)

Združenie pre ochranu biodiversity v Rumunsku je súkromná mimovládna a nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá podporou programov na zachovanie biodiverzity, udržateľným rozvojom vidieckych spoločenstiev a ekologickým vzdelávaním v procese riešenia environmentálnych problémov. Počas posledných jedenástich rokov sa členovia ACDB podieľali na aktivitách realizovaných na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v Rumunsku zameraných na manažment chránených druhov a ochranu zachovania chránených území, resp. na výskume voľne žijúcich zvierat. Tím ACDB má viac ako desaťročné skúsenosti s výskumom a ochranou v teréne a spolupracuje s expertmi a partnermi z Talianska, Nemecka, Španielska, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska a Kanady. Združenie realizovalo ako príjemca alebo partner niekoľko projektov zameraných na in situ manažment a ochranu veľkých šeliem. Tím expertov ACDB veľkých šeliem sa podieľal na projektoch financovaných z programu LIFE + Príroda zameraných na ochranu veľkých šeliem: LIFE02NAT / RO / 8576, LIFE05NAT / RO / 000170, LIFE08NAT / RO / 000500 a LIFE13NAT / RO / 000205. ACDB tiež v posledných rokoch vyvinula program ochrany a záchrany ex situ pre voľne žijúce živočíchy prostredníctvom zriadenia Centra na záchranu a rehabilitáciu divých zvierat a zabezpečenie silnej spolupráce s inými centrami z Rumunska.

 

Zodpovedná osoba: Mihai Pop
Telefón: +40 337 109 662
Mail: [email protected], [email protected]
Adresa: Ion Creangă no.12, Focșani, Vrancea county, Romania
Webová stránka: http://www.acdb.ro/
Webová stránka anglická verzia: http://www.acdb.ro/en/