Združenje za ohranjanje biološke raznovrstnosti

Objavljeno - Jun 10, 2018


Združenje za ohranjanje biološke raznovrstnosti

Združenje za ohranjanje biološke raznovrstnosti

Združenje za ohranjanje biološke raznovrstnosti v Romuniji je zasebna nevladna in neprofitna organizacija, ki podpira programe za ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostni razvoj podeželskih skupnosti in ekološko izobraževanje. V zadnjih enajstih letih so bili člani ACDB vključeni v dejavnosti, ki se izvajajo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni v Romuniji, njihov cilj pa je upravljanje zaščitenih vrst in upravljanje z ohranjanjem zaščitenih območij ter raziskave prosto živečih živali. Skupina ACDB ima več kot deset let izkušenj na področju raziskav in ohranjanja narave ter sodeluje s strokovnjaki in partnerji iz Italije, Nemčije, Španije, Ukrajine, Madžarske, Avstrije in Kanade. Združenje je kot upravičenec ali partner izvajalo več projektov, usmerjenih v upravljanje na kraju samem ter varovanju velikih zveri. Ekipa strokovnjakov ACDB za velike zveri je bila vključena v projekte, ki jih financira program LIFE + Narava za ohranjanje velikih zveri: LIFE02NAT/RO/8576, LIFE05NAT/RO/000170, LIFE08NAT/RO/000500 in LIFE13NAT/RO/000205. ACDB je v zadnjih letih razvil tudi ex situ program za varovanje in reševanje divjih živalskih vrst, in sicer z ustanovitvijo Centra za reševanje in rehabilitacijo divjih živali, ter zagotovil tesno sodelovanje z drugimi centri iz Romunije.

 

odgovorna oseba: Mihai Pop
Telefon: +40 337 109 662
E-mail: [email protected], [email protected]
Naslov: Ion Creangă no.12, Focșani, Vrancea county, Romania
Spletna stran: http://www.acdb.ro/
Spletna stran angleška verzija: http://www.acdb.ro/en/