Udruga za očuvanje biološke raznolikosti (ACDB)

Objavljeno - Aug 8, 2018


Udruga za očuvanje biološke raznolikosti (ACDB)

Udruga za očuvanje biološke raznolikosti

Udruga za očuvanje biološke raznolikosti, rumunjska je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na poticanju programa očuvanja biološke raznolikosti, održivog razvoja ruralnih zajednica i ekološkog obrazovanja u procesu rješavanja ekoloških problema. Tijekom proteklih jedanaest godina članovi ACDB-a bili su uključeni u aktivnosti koje su provedene na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u Rumunjskoj, a usmjerene su na upravljanje zaštićenim vrstama i upravljanje zaštićenim područjima. ACDB tim ima više od deset godina iskustva u istraživanjima i očuvanju populacija divljih životinja pri čemu surađuje sa stručnjacima i partnerima iz Italije, Njemačke, Španjolske, Ukrajine, Mađarske, Austrije i Kanade. Udruga je implementirana kao koordinator ili partner u nekoliko projekata s usmjerenih na upravljanje i očuvanje velikih zvijeri. Stručnjaci ACDB za velike zvijeri su također uključeni u projekte financirane programom LIFE + Nature koji je usmjeren na zaštitu velikih zvijeri: LIFE02NAT / RO / 8576, LIFE05NAT / RO / 000170, LIFE08NAT / RO / 000500 i LIFE13NAT / RO / 000205. ACDB je u proteklim godinama razvio ex situ program očuvanja i spašavanja divljih životinjskih vrsta kroz uspostavljanje centra za spašavanje i rehabilitaciju divljih životinja i osiguravanje snažne suradnje s drugim centrima Rumunjske.

 

Odgovoran: Mihai Pop
Telefon: +40 337 109 662
Mail: [email protected], [email protected]
Adresa: Ion Creangă no.12, Focșani, Vrancea county, Romania
Web-page: http://www.acdb.ro/
Web-page English version: http://www.acdb.ro/en/