Technické zlyhania dvoch rysích obojkov

Posted - feb 9, 2022


Všetky translokované rysy pozorne monitorujeme pomocou telemetrických obojkov. Niekedy však zariadenie nefunguje tak, ako by malo. V decembri sme si všimli, že batérie telemetrických obojkov Trisa a Lenky, dvoch rysov translokovaných do alpskej oblasti, strácajú energiu a neskôr prestali fungovať. Posledné údaje, ktoré sme z ich obojkov dostali, boli v polovici decembra. Tris a Lenka sa delia o územie v oblasti Pokljuky, doliny Radovna a planiny Mežakla. V najbližších mesiacoch sa pokúsime rysy pomocou snehu a fotopascí vystopovať, odchytiť a vymeniť im obojky. Podľa údajov z fotopascí a stopovania sa na ich území stále nachádzajú tri rysy vypustené v oblasti Pokljuka.

Spadnutý kmeň stromu, kde rys zanechal srsť. Foto: LIFE Lynx

Rysie stopy v snehu. Foto: LIFE Lynx