Posts Tagged "E.6 Communication Support"


Špeciálne vydanie polročného spravodajcu IUCN/SSC Cat Special Group Group – Cat News je teraz publikované online a je plne venované rysovi ostrovidovi v Európe. Naši projektoví partneri prispeli k vydaniu štyrmi článkami. Slovenskí a rumunskí partneri sa pripravili článok o Potrebách ochrany jednej z najväčších populácií rysa v Európe – karpatskej populácie s odporúčaniami pre národný a medzinárodný manažment. Slovinskí,...

Read More