Cat News Špeciálne vydanie 14 – Rys ostrovid v kontinentálnej Európe

Posted - okt 13, 2021


Špeciálne vydanie polročného spravodajcu IUCN/SSC Cat Special Group Group – Cat News je teraz publikované online a je plne venované rysovi ostrovidovi v Európe. Naši projektoví partneri prispeli k vydaniu štyrmi článkami. Slovenskí a rumunskí partneri sa pripravili článok o Potrebách ochrany jednej z najväčších populácií rysa v Európe – karpatskej populácie s odporúčaniami pre národný a medzinárodný manažment. Slovinskí, chorvátski a talianski partneri písali o Posilnení populácie rysa v Dinárskom pohorí a Juhovýchodných Alpách opisujúc históriu reštitúcie rysa a vývoj populácie do súčasnosti. Článok tiež vysvetľuje úlohu poľovníkov pri ochrane rysa v regióne a potrebu procesu posilnenia rysa, ktorý v súčasnosti prebieha v rámci projektu LIFE Lynx. Príspevok Paola Molinariho et.al. ilustruje prínos odrazového mostíka na pripojenie malých a izolovaných populácií a článok Anji M. Jobin et.al. popisuje rozšírenie Monitoringu rysa v Alpách v rámci projektu SCALP. Pozývame Vás, aby ste si prečítali publikáciu dostupnú na webovej stránke Cat News.