Posebna izdaja glasila Cat News – Evrazijski ris v srednji Evropi

Objavljeno - Okt 13, 2021


Posebna izdaja glasila skupine  IUCN/SSC za mačke  je bila pravkar objavljena na spletu in je v celoti posvečena evrazijskemu risu v srednji Evropi. Slovenska ekipa je prispevala članek, v katerem opisuje zgodovino ponovne naselitve risa v Dinaride in razvoj populacije do današnjega dne. Članek tudi opisuje vlogo lovcev v ohranjanju risa v regiji in obrazloži potrebo po doseljevanju živali, ki poteka v okviru LIFE Lynx projekta. Poleg tega, pa so v glasilu predstavljeni prispevki partnerjev projekta LIFE Lynx o varovanju karpatske populacije risa, povezovanju majhnih populacij risa in monitoringu risa v okviru projekta SCALP. Vabljeni k branju članka, ki je na voljo na spletni strani catsg.org.