Posts Tagged "E.6 Communication Support"


Četvrti bilten projekta LIFE Lynx

Četvrti bilten projekta LIFE Lynx


Objavljeno - Feb 6, 2024

U posljednjem biltenu projekta LIFE Lynx sabrane su najnovije aktivnosti. Bilten je dostupan na engleskom i druga četiri jezika projektnih partnera. Osim toga, tiskanu verziju možete potražiti kod projektnog partnera iz svoje zemlje, a u Hrvatskoj su to Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište Karlovcu i Udruga Biom ili se javiti na e-mail...

Read More

Slovenija ima 7 pojedinačnih informativnih ploča na temu risa. Lokacije su raspoređene prema arealu risa: Strma Reber kod kod Osilnice, Mirna Gora između Kočevja i Bele krajine, Loški Potok (blizu prirodoslovnog centra lovačkog saveza), Glamping Bloke, planinarski dom “Mladika” kod Postojne, planinarski dom “Vojkova koča” kod Nanosa i Vodiška planina na Jelovici. Ove ploče imaju zajednički dio informacija o risu – njegovu...

Read More

Podaci s fotozamki postavljenih u sklopu LIFE Lynx projekta prvenstveno se koriste za kontinuirano praćenje uspješnosti repopulacije risova. Međutim, podaci prikupljeni fotozamkama također nude priliku za pronalazak odgovora na neriješena pitanja vezana za ekologiju divljih vrsta i međuvrsne interakcije, kao što su varijacije u obrascima aktivnosti. S tim ciljem, tim s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  proveo je...

Read More

Dragi pratitelji LIFE Lynx projekta, pripremili smo 2. bilten o napretku projekta i raznim dogodovštinama. 2020. godina označila je polovicu trajanja projekta, te smo se u ovom biltenu osvrnuli na dosadašnja postignuća. Pripremljeni tekstovi pokazuju kako LIFE Lynx timovi iz 5 različitih zemalja rade za isti cilj, svaki na svoj način. Kruna ovog projekta je ispustiti ukupno 14 jedinki u Dinaride i JI Alpe, što je praćeno mnogim drugim...

Read More
Brošura o risu – dostupna online

Brošura o risu – dostupna online


Objavljeno - Jan 13, 2021

Brošura “EUROAZIJSKI RIS – biologija, prijetnje i naseljavanje iz Karpata u Dinaride” govori o populaciji risa u Dinaridima, problemima s kojima se suočavala kroz povijest te njezinom statusu u sadašnjosti. Što je praćenje risa i zašto ga trebamo? Koji je utjecaj risa na njegov plijen? Kakva je situacija u Karpatskoj populaciji gdje se hvataju jedinke za repopulaciju u Dinaridima? Kako prisutnost risa utječe na razvoj...

Read More