Projektni bilten za 2020. godinu dostupan online

Objavljeno - Mar 29, 2021


Dragi pratitelji LIFE Lynx projekta, pripremili smo 2. bilten o napretku projekta i raznim dogodovštinama. 2020. godina označila je polovicu trajanja projekta, te smo se u ovom biltenu osvrnuli na dosadašnja postignuća. Pripremljeni tekstovi pokazuju kako LIFE Lynx timovi iz 5 različitih zemalja rade za isti cilj, svaki na svoj način. Kruna ovog projekta je ispustiti ukupno 14 jedinki u Dinaride i JI Alpe, što je praćeno mnogim drugim aktivnostima važnima za uspješno naseljavanje novim jedinkama. Do sada je ispušteno 7 risova u slovenske i hrvatske Dinaride, dok će ove godine fokus biti naseljavanje jedinki u JI Alpe čime će se pokušati spojiti Alpska i Dinarska populacija risova kako bi se omogućio prirodni protok gena. U biltenu možete pronaći infomacijske kartice o svakom od do sada ispuštenih risova.

Projektni tim vam želi ugodno čitanje i otkrivanje LIFE Lynx svijeta. Bilteni su pripremljeni na 5 različitih jezika. Za printanu verziju obratite se LIFE Lynx partneru iz vaše zemlje.