Posts Tagged "C.10 Prey Species Management"


V spolupráci medzi projektom LIFE Lynx a verejnou správou Slovinskej lesnej služby boli v roku 2022 vypracované revidované usmernenia pre zohľadnenie rysa a vlka pri manažmente kopytníkov. Tieto usmernenia sú súčasťou prípravy dlhodobých plánov manažmentu lovu pre obdobie rokov 2021 – 2030, zahŕňajúcich úpravy hospodárenia so srnčou, jeleňovou, kamzičou a muflónovou zverou. Pri tvorbe usmernení sa okrem odborných podkladov vychádzalo...

Read More