Posts Tagged "C.10 Prey Species Management"


U suradnji projekta LIFE Lynx i Slovenske šumarske službe, 2022. godine izrađene su revidirane smjernice za uvažavanje risa i vuka u gospodarenju papkari. Ove smjernice dio su pripreme dugoročnih lovnogospodarskih planova za razdoblje 2021.-2030., koji uključuju prilagodbe gospodarenja srnećom divljači, jelenskom divljači, divokozom i muflonom. Osim stručnog znanja, izrada smjernica temeljila se na participativnom procesu u kojem su...

Read More