Posts Tagged "A.5 Management Documents"


Nedostatok koherentnej reakcie manažmentu na pokles dinárskej populácie rysa bol považovaný za jednu z jej hlavných hrozieb. Keďže cieľom projektu LIFE Lynx je poskytnúť riešenia pre všetky dôležité problémy, ktorým naša populácia rysa čelí, bolo potrebné poskytnúť novú stratégiu manažmentu. Naším cieľom je, aby manažment rysa vychádzal z vedeckých údajov a kvalitného monitoringu a aby bol odsúhlasený medzi vládnymi inštitúciami,...

Read More

A.5 Manažmentové dokumenty


Posted - nov 30, 2018

Manažmentové dokumenty pre Slovinsko, Chorvátsko a Talianske centrálne/východné Alpy Absencia komplexnej manažmentovej reakcie na pokles dinárskej populácie rysa je jednou z najdôležitejších ohrození pre populáciu. Z tohto dôvodu je cieľom tohto opatrenia vyvinúť nadnárodný prístup manažmentu na populačnej úrovni. Prvým krokom je príprava Spoločných Usmernení pre Manažment Dinárskej – juhovýchodnej Alpskej Populácie Rysa. Tento...

Read More