Posts Tagged "A.5 Management Documents"


Hrvatska ima novi Plan upravljanja risom

Hrvatska ima novi Plan upravljanja risom


Objavljeno - May 21, 2024

Stručna podloga za Plan upravljanja risom s akcijskim planom izrađena je davne 2019. godine u sklopu projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“, KK.06.5.2.01.0001, financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt je vodila tadašnja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode), a izradu stručne podloge za...

Read More

Od prosinca 2021. godine, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u partnerstvu s tvrtkom Geonatura d.o.o., je sudjelovao u provedbi usluge “Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika u sustavu praćenja i izvješćivanja“, u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ kojeg je provodilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Stručnjaci s...

Read More

U proteklih 20 godina u Hrvatskoj je pronađeno sedam risova siročadi, dok su četiri od tih životinja pronađene u posljednjih pet godina. Iskustvo s tim životinjama pokazalo nam je da u Hrvatskoj nedostaju odgovarajući protokoli za zbrinjavanje siročadi risova, pa smo iskoristili priliku da u okviru projekta LIFE Lynx pripremimo Smjernice za zbrinjavanje risova siročadi u Hrvatskoj, iako ovaj dokument izvorno nije bio planiran u...

Read More

Nedostatak koherentnog odgovora upravljanja na smanjenje populacije dinarskog risa prepoznat je kao jedan od glavnih prijetnji populaciji. Kako projekt LIFE Lynx ima za cilj pružiti rješenja za sve glavne probleme s kojima se suočava naša populacija risa, bilo je potrebno dati novu strategiju upravljanja. Naš cilj je da se upravljanje risom temelji na znanstvenim podacima i kvalitetnom praćenju, te da je to usuglašeno među državnim...

Read More

A.5 Planovi upravljanj


Objavljeno - Aug 8, 2018

Planovi upravljanja za  Sloveniju, Hrvatsku i Italiju Nedostatak odgovarajućeg plana upravljanja kao odgovor na pad dinarske populacije risa stvara veliku prijetnju populaciji. Prvi korak unutar ove akcije jest priprema Zajedničkih smjernica za upravljanje dinarskom i jugoistočnom alpskom populacijom. Navedeni dokument će služiti kao temelj za izradu planova upravljanja na razini država te će biti osnovan na Smjernicama za upravljanje...

Read More