Posts Tagged "A.5 Management Documents"


Od decembra 2021 Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu v partnerstvu z Geonaturo sodeluje pri projektu “Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika u sustavu praćenja i izvješćivanja” v okviru projekta OPCC “Razvoj sistemov spremljanja vrst in habitatnih tipov” hrvaškega Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj. Strokovnjaki Veterinarske fakultete Univerze v...

Preberi več...

V zadnjih 20 letih so na Hrvaškem našli sedem osirotelih risov, štiri od teh v zadnjih petih letih. Izkušnje s temi živalmi so nam pokazale, da Hrvaška nima ustreznih protokolov za ravnanje z risjimi sirotami, zato smo izkoristili priložnost in v okviru projekta LIFE Lynx pripravili Smernice za ravnanje z osirotelimi risi na Hrvaškem (pdf v hrvaščini), čeprav ta dokument prvotno ni bil načrtovan v predlogu projekta. Smernice temeljijo...

Preberi več...

Pomanjkanje skladnega upravljavskega odziva na upadanje populacije risa v Dinaridih je bilo prepoznano kot ena od glavnih groženj populaciji. Ker je cilj projekta LIFE Lynx zagotoviti rešitve za vse glavne težave, s katerimi se sooča naša populacija risov, je potrebno zagotoviti novo strategijo upravljanja. Naš cilj je, da upravljanje z risi temelji na znanstvenih podatkih in visokokakovostnem spremljanju ter da se o njem dogovorijo...

Preberi več...

A.5 Dokumenti za upravljanje z risom


Objavljeno - Jun 9, 2018

Priprava dokumentov za upravljanje z risom v Sloveniji, na Hrvaškem in v italijanskih centralnih /vzhodnih Alpah Pomanjkanje usklajenega odziva na upad dinarske populacije risa je ena glavnih groženj populaciji. Posledično je glavni cilj te akcije vzpostaviti mednarodni pristop k upravljanju s populacijo za dolgoročno ohranjanje risa. Pripravili bomo skupne smernice za upravljanje z dinarsko-JV alpsko populacijo risa na populacijskem...

Preberi več...