Posts Tagged "A.3 Status obstoječe populacije risa"


Za uspešno doselitev risov iz Romunije in Slovaške smo vzpostavili sistematični monitoring te vrste, katerega najobsežnejša aktivnost predstavlja monitoring z avtomatskimi kamerami, t.i. foto pastmi. V manjšem obsegu smo izvajali tudi genetski monitoring s pomočjo t.i. lovilcev dlak in zimsko sledenje. V okviru projektnih terenskih aktivnosti med drugim tesno sodelujemo z lovci – ključno interesno skupino v procesu reševanja...

Preberi več...

Navodila za postavljanje foto pasti lahko preberete tudi v francoskem jeziku Directives pour le piégeage photographique du lynx. Predstavniki francoske nevladne organizacije Observatoire des Carnivores Sauvages, ki se ukvarjajo z monitoringom in ohranjanjem risov na območju gorovja Vosges v Franciji, so navodila prevedli v francoščino in jih bodo uporabljali pri svojem delu z risi. Zadovoljni smo, da lahko delimo naše znanje in upamo...

Preberi več...

Pred začetkom nove sezone spremljanja populacije risa s foto-pastmi smo pripravili poročilo o rezultatih teh aktivnosti v prejšnji sezoni (2018/19). Foto-pasti so posnele vsaj 19 odraslih risov v slovenskem Dinarskem gorstvu. Od tega je bilo šest samic z mladiči, ki so se posnele predvsem v državnih loviščih s posebnim namenom. Dva risa, ki smo ju posneli v Sloveniji sta se posnela tudi na Hrvaškem, kar nakazuje na pomen čezmejnega...

Preberi več...
Mišo, čezmejni ris

Mišo, čezmejni ris


Objavljeno - Avg 13, 2019

Risa, ki smo ga poimenovali Mišo, spremljamo od februarja 2018, ko ga je hrvaški lovec Mihajlo Kovačević prvič posnel z avtomatsko kamero blizu krmišča za divje prašiče pri Gomirju (Hrvaška). Po tem smo Mišota večkrat fotografirali na območju Gorskega Kotarja. Decembra 2018 pa smo ga posneli v okviru monitoringa risov v Sloveniji na območju Snežnika, približno 65 km zračne razdalje stran od območja, kjer smo ga fotografirali prvič....

Preberi več...

V Sloveniji smo na območju Dinaridov prvič izvedli sistematični monitoring risa z avtomatskimi kamerami (foto-pastmi).  Izvajali smo ga v okviru 3 projektov, v obdobju med avgustom 2018 in aprilom 2019. Za uspešno izveden monitoring je bilo ključno sodelovanje lovcev; skupaj s 63 lovci iz 35 različnih lovišč smo na terenu postavili kar 191 kamer! Kamere so risa posnele v 14 loviščih na 34 lokacijah, posnele pa so tudi veliko drugih...

Preberi več...
Po risjih stopinjah v slovenskih gozdovih

Po risjih stopinjah v slovenskih gozdovih


Objavljeno - Feb 19, 2019

V zadnjih mesecih sodelavci projekta iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete in Zavoda za gozdove Slovenije izvajamo sistematična zimska sledenja risov v slovenskih gozdovih. Redno pregledujemo sledi v snegu na območju Notranjske in Kočevske in do sedaj smo uspeli risove sledi odkriti na območjih Snežnika, Javornikov, Racne gore, Hrušice, Stojne, Velike gore in Male gore. Zimska sledenja nam omogočajo potrditi prisotnost...

Preberi več...

Veseli smo, da smo uspeli fotografirati dva odrasla risa in enega mladiča na območju gore Kremen (Hrvaška). Kremen je najvišji vrh Zadarske županije in peti najvišji vrh na Hrvaškem. S temi fotografijami smo prvič potrdili prisotnost risov na tem območju. Pri postavljanju foto pasti smo sodelovali z lokalnimi lovci, katerim se zahvaljujemo za...

Preberi več...
Genetska analiza vzorcev risa

Genetska analiza vzorcev risa


Objavljeno - Nov 15, 2018

Sodelavci na terenu so zbrali večje število neinvazivnih genetskih vzorcev – iztrebkov, dlak, urina v snegu, sline s plena. V genetski banki hranimo tudi tkivne vzorce poginulih živali in brise ustne sluznice živali opremljenih s telemetrični ovratnicami. Do sedaj zbrani vzorci so v zaključni fazi analize, zbiranje vzorcev na terenu, pa se nadaljuje še naprej.

Preberi več...
Lovilci dlak

Lovilci dlak


Objavljeno - Nov 14, 2018

V okviru projekta smo izdelali posebne lovilce dlak, s katerimi bi radi zbrali dodatne genetske vzorce risa. Pripravili smo navodila, kako jih postaviti in kako pobrati genetski material – dlake. Lovilec je sestavljen iz dveh delov: aktivne vzmeti in pasivnega lovilca. Za vsakega posebej smo oblikovali komplet za vzorčenje in ju pripravili v slovenskem, hrvaškem in italijanskem jeziku.  ...

Preberi več...

V okviru akcije A.3 »Status obstoječe populacije risa« v Sloveniji in na Hrvaškem izvajamo monitoring s foto pastmi. Hrvaška LIFE Lynx ekipa je v sodelovanju z lovci, gozdarji in nadzorniki v nacionalnih parkih vzpostavila mrežo monitoringa s foto pastmi na celotnem območju risove prisotnosti na Hrvaškem. Trenutno imamo na različnih lokacijah na terenu postavljenih 99 kamer in načrtujemo, da jih bomo postavili še več. Z monitoringom...

Preberi več...

Dobili smo prve rezultate monitoringa risa s foto pastmi v Sloveniji, s katerim smo intenzivno pričeli v avgustu. Na terenu smo v okviru projekta LIFE Lynx postavili skoraj 100 kamer, s katerimi bomo poskušali pridobiti čim več fotografij risov. Na Kočevskem smo posneli spodnjo fotografijo in video. https://www.lifelynx.eu/wp-content/uploads/2018/09/Kočevsko__00001-1.mp4...

Preberi več...