V Sloveniji s pomočjo foto-pasti prešteli 17 odraslih risov

Objavljeno - Jun 17, 2019


V Sloveniji smo na območju Dinaridov prvič izvedli sistematični monitoring risa z avtomatskimi kamerami (foto-pastmi).  Izvajali smo ga v okviru 3 projektov, v obdobju med avgustom 2018 in aprilom 2019. Za uspešno izveden monitoring je bilo ključno sodelovanje lovcev; skupaj s 63 lovci iz 35 različnih lovišč smo na terenu postavili kar 191 kamer! Kamere so risa posnele v 14 loviščih na 34 lokacijah, posnele pa so tudi veliko drugih živalskih vrst, ki živijo v Dinarskih gozdovih.

Območje monitoringa risa v Sloveniji v letih 2018/2019

Na foto pasti smo ujeli tudi nekatere druge živali (jelen, rjavi medved, divja mačka, volk). Foto: LIFE Lynx

Posnetke risov smo uporabili za prepoznavo posameznih osebkov, saj ima vsak ris svojevrsten vzorec pik na kožuhu. Prepoznali smo kar 17 različnih odraslih živali, 4 izmed teh so bile samice z mladiči. Podatki iz foto-pasti bodo služili tudi za določanje okvirnih velikosti teritorijev posameznih osebkov in za boljše načrtovanje ostalih projektnih aktivnosti, še posebej za spremljanje uspešnosti naselitve risov.

Prepoznava vzorca pik na kožuhu. Foto: LIFE Lynx