Prve fotografije risov iz foto pasti v Sloveniji

Objavljeno - Sep 26, 2018


Dobili smo prve rezultate monitoringa risa s foto pastmi v Sloveniji, s katerim smo intenzivno pričeli v avgustu. Na terenu smo v okviru projekta LIFE Lynx postavili skoraj 100 kamer, s katerimi bomo poskušali pridobiti čim več fotografij risov. Na Kočevskem smo posneli spodnjo fotografijo in video.

Ris iz kočevske regije. Foto: LIFE Lynx