Poročilo o spremljanju populacije risa z uporabo foto-pasti v Sloveniji v letih 2018/19

Objavljeno - Sep 4, 2019


Pred začetkom nove sezone spremljanja populacije risa s foto-pastmi smo pripravili poročilo o rezultatih teh aktivnosti v prejšnji sezoni (2018/19). Foto-pasti so posnele vsaj 19 odraslih risov v slovenskem Dinarskem gorstvu. Od tega je bilo šest samic z mladiči, ki so se posnele predvsem v državnih loviščih s posebnim namenom. Dva risa, ki smo ju posneli v Sloveniji sta se posnela tudi na Hrvaškem, kar nakazuje na pomen čezmejnega varstva in upravljanja z risom. Pomemben rezultat prve sezone monitoring je bil tudi uspešen začetek sodelovanja z lovci, ki so skrbeli za terensko delo in nas stalno obveščali o risu v njihovih loviščih. Dobro sodelovanje bomo ohranili tudi v letošnji sezoni.

Vabimo vas k branju poročila.