Ústav Slovinskej Republiky pre Ochranu Prírody

Posted - nov 30, 2018


Ústav Slovinskej Republiky pre Ochranu Prírody

Ústav Slovinskej Republiky pre Ochranu Prírody (IRSNC)

Ústav Slovinskej Republiky pre Ochranu Prírody je profesionálna inštitúcia venujúca sa ochrane prírody najohrozenejších oblastí a druhov v krajine, zriadená na základe zákona o ochrane prírody. Sedem regionálnych jednotiek zabezpečuje kvalitné pokrytie Slovinska. Centrálna jednotka poskytuje vnútornú a vonkajšiu koordináciu a víziu. Prostredníctvom usmernení na ochranu prírody inštitút ovplyvňuje územné plánovanie, riadenie a využívanie prírodných zdrojov. Poskytujeme odborné stanoviská a usmernenia o prijateľnosti zásahov do prírody a spolupracujeme pri riadení chránených území. Sledujeme stav prírody, staráme sa o ochranu druhov a ich biotopy a prírodné hodnoty.

IRSNC poskytuje vzdelávanie o koexistencii prírody a ľudí. Pripravujeme publikácie, zúčastňujeme sa na vzdelávacích programoch pre všetky vekové kategórie a realizujeme aktivity na zlepšenie stavu prírody. Rozvíjame silnú medzinárodnú sieť s ktorou posilňujeme profesionálnu prácu inštitútu a rozširujeme našu úlohu a rozpoznateľnosť doma aj v zahraničí. Výsledky našej práce a naše vedomosti sú prezentované na domácich a medzinárodných konferenciách alebo kongresoch.

 

Zodpovedná osoba: Mateja Nose Marolt
Mail: [email protected]
Adresa: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
Webová stránka SLO: http://www.zrsvn.si/
Webová stránka ENG: http://www.zrsvn.si/en/default.asp