Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode (IRSNC)

Objavljeno - Aug 8, 2018


Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode (IRSNC)

Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode

Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode je stručna institucija koja se bavi očuvanjem najugroženijih područja i vrsta u zemlji, utemeljena na Zakonu o zaštiti prirode. Sedam regionalnih jedinica osigurava pokrivenost diljem Slovenije. Putem Smjernica za zaštitu prirode, Institut utječe na prostorno planiranje, upravljanje i korištenje prirodnih resursa. Također, pružaju i smjernice o prihvatljivosti intervencija u prirodi i sudjeluju u upravljanju zaštićenim područjima. Institut vodi brigu o zaštiti vrsta i njihovim staništima te prirodnim vrijednostima.

 

IRSNC pruža edukaciju o suživotu prirode i ljudi. Pripremaju publikacije, sudjeluju u obrazovnim programima za sve uzraste te provode aktivnosti za unaprijeđivanje stanja okoliša. Razvijaju snažnu međunarodnu mrežu kojom se jača rad Instituta i proširuje njegova uloga i međunarodna prepoznatljivost. Rezultati rada i stečenog znanja predstavljaju se na domaćim i međunarodnim konferencijama ili kongresima.

 

Odgovorna: Mateja Nose Marolt
Mail: [email protected]
Adresa: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
Web-page SLO: http://www.zrsvn.si/
Web-page ENG: http://www.zrsvn.si/en/default.asp