Univerzita v Lubľane

Posted - nov 30, 2018


Univerzita v Lubľane

Univerzita v Lubľane (UL)

Univerzita v Ľubľane (UL) je najstaršia a najväčšia univerzita v Slovinsku s dlhoročným rekordom excelentnosti v oblasti výskumu a vzdelávania, a má viac ako 50 000 študentov a 5000 zamestnancov. Jej členské fakulty sa podieľali na mnohých projektoch národných ako aj projektoch EÚ a disponujú dostatočnými odbornými znalosťami a zdrojmi na koordináciu a riadenie aj tých najväčších a najzložitejších grantov. V tomto projekte sa UL zapojí so svojou súčasťou, biotechnologickou fakultou. Oddelenia biológie a lesníctva sú už dlhú dobu lídri v ochrane veľkých šeliem v Slovinsku, poskytujú podporu manažérom pri rozhodovaní o týchto ťažko manažovateľných druhoch a presadzujú striktnú vedeckú základňu pri rozhodovaní o ich ochrane. Univerzita má veľa skúseností a úspechov v podpore a zlepšení manažmentu a zachovania všetkých troch slovinských veľkých šeliem – vlka, medveďa a rysa. Nadšenie vedcov UL pre ochranu voľne žijúcich druhv zveri je hnacou silou nedávnych úspechov v tejto oblasti. Zapojená je aj Veterinárna fakulta, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti patológie voľne žijúcich živočíchov.

 

Zodpovedná osoba: Aleksandra Majić Skrbinšek
Mail: [email protected], [email protected]
Adresa: Biotechnical Faculty, Biology Department, Jamnikarjeva 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Webová stránka ENG: http://www.uni-lj.si/
Webová stránka ENG: https://www.uni-lj.si/eng/