Univerza v Ljubljani

Objavljeno - Jun 10, 2018


Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani (UL) je najstarejša in največja univerza v Sloveniji, z dolgo zgodovino odličnosti na področju raziskav in izobraževanja; ima več kot 50.000 študentov in več kot 5000 zaposlenih. Njene fakultete članice so sodelovale v številnih projektih, tako državnih kot v okviru EU, ter imajo dovolj strokovnega znanja in sredstev za usklajevanje in upravljanje celo največjih in najzahtevnejših projektov. V tem projektu bo UL sodelovala s članico, Biotehniško fakulteto, saj njena oddelka za biologijo in gozdarstvo že dolgo stojita v ospredju ohranjanja velikih zveri v Sloveniji. Zagotavljata podporo upraviteljem pri upravljanju z omenjenimi vrstami ter si prizadevata za trdno znanstveno podlago pri odločanju v zvezi z varovanjem in ohranjanjem. Univerza ima veliko izkušenj in uspehov glede promocije in izboljšanja upravljanja ter varovanja vseh treh slovenskih velikih zveri – volka, medveda in risa. Predanost raziskovalcev UL za varovanje je gonilna sila nedavnih uspehov na tem področju. Pri projektu sodeluje tudi Veterinarska fakulteta, ki ima dolgoletne izkušnje na področju patologije prosto živečih živali.

 

Odgovorna oseba: Aleksandra Majić Skrbinšek
E-mail: [email protected], [email protected]
Naslov: Biotechnical Faculty, Biology Department, Jamnikarjeva 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Spletna stran: http://www.uni-lj.si/
Spletna stran angleška verzija: https://www.uni-lj.si/eng/