BIOM

Posted - nov 30, 2018


BIOM

Združenie BIOM  (BIOM)

Združenie BIOM, založené v roku 2006 ako mimovládna organizácia v Chorvátsku, aktívne pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Jeho víziou je harmonizácia ľudského rozvoja s ochranou prírody a zachovanie vysokej úrovne biodiverzity v Chorvátsku a regióne uplatňovaním noriem EÚ. Ekológovia BIOM a pracovníci v oblasti životného prostredia sú aktívni v mnohých oblastiach ochrany životného prostredia a ochrany prírody, ako sú výskum, inventarizácia a monitorovanie suchozemských a vodných ekosystémov, biodiverzity, agroekológie, ako aj v vzdelávacích a osvetových kampaniach pre občanov. Okrem ekologického výskumu sa aktivity BIOM realizujú prostredníctvom organizovania kongresov, workshopov, ekologických táborov, kampaní, vzdelávacích podujatí a terénnych projektov. BIOM sa stalo členom Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN) v roku 2011 a pripojilo sa k Medzinárodnej pobočke BirdLife v roku 2013. V súčasnosti je BIOM všeobecne uznávaná ministerstvami, vedeckými inštitúciami, úradmi, verejnými inštitúciami pre chránené územia a ďalšími organizáciami v oblasti životného prostredia ako hlavná organizácia ochrany prírody v Chorvátsku.

Ústredie BIOM má sídlo v Záhrebe s desiatimi zamestnancami a regionálnou pobočkou v Sinji s tromi zamestnancami. Každý rok sa viac ako dvadsať dobrovoľníkov pravidelne zúčastňuje na projektoch a aktivitách, ktoré vykonáva BIOM.

 

Zodpovedná osoba: Ivana Selanec
Mail: ivana.selanec@biom.hr
Adresa: Put Petrovca 12, 21230 Sinj, Croatia
Web-page: http://www.biom.hr/