BIOM

Objavljeno - Jun 10, 2018


BIOM

Združenje BIOM

Društvo BIOM, ustanovljeno leta 2006 kot nevladna organizacija na Hrvaškem, deluje na področju varstva okolja in narave. Vizija združenja je usklajevanje človeškega razvoja z varstvom narave ter ohranjevanje visoke ravni biotske raznovrstnosti na Hrvaškem in v regiji z uporabo standardov EU. Ekologi BIOM-a in okoljski delavci so aktivni na številnih področjih ekologije in varstva narave, kot so raziskovanje, popisovanje in nadzorovanje kopenskih in vodnih ekosistemov, biotska raznovrstnost, kmetijska ekologija, pa tudi na področju izobraževalnih in ozaveščevalnih kampanj za državljane. Poleg ekoloških raziskav je delo BIOM-a realizirano tudi preko organizacije kongresov, delavnic, ekoloških kampov, kampanj, izobraževalnih dogodkov in terenskih projektov. BIOM je leta 2011 postal član Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) in se leta 2013 pridružil Birdlife international. Danes BIOM priznavajo ministrstva, znanstvene ustanove, javne ustanove za zavarovana območja in druge okoljske organizacije civilne družbe kot glavno organizacijo za varstvo narave na Hrvaškem.

BIOM ima sedež v Zagrebu z desetimi zaposlenimi ter regionalno pisarno s tremi zaposlenimi v Sinju. Vsako leto več kot dvajset prostovoljcev redno sodeluje pri projektih in dejavnostih, ki jih BIOM izvaja.

 

Odgovorna oseba: Ivana Selanec
E-mail: [email protected]
Naslov: Put Petrovca 12, 21230 Sinj, Croatia
Spletna stran: http://www.biom.hr/