Udruga BIOM

Objavljeno - Aug 8, 2018


Udruga BIOM

Udruga BIOM

Udruga BIOM, osnovana 2006. godine, nevladina je organizacija koja se bavi zaštitom prirode, njenom promidžbom i popularizacijom. BIOM je osnovan sa svrhom djelovanja na području zaštite flore, faune i staništa, kao i podizanja svijesti javnosti o bioraznolikosti, ugroženosti staništa, održivom razvoju i biologiji kao znanosti. Navedene ciljeve ostvaruju kroz niz aktivnosti poput znanstveno-stručnih istraživanja (inventarizacija, zaštita vrsta i staništa te biomonitoring), izrade stručnih studija i stručnih podloga za izradu planova upravljanja zaštićenim područjima, stručno savjetovanje, izrada i izdavanje edukacijskih materijala te upotpunjavanje baze podataka o biološkoj raznolikosti Republike Hrvatske.

Sjedište BIOM-a s deset zaposlenika nalazi se u Zagrebu, uz regionalni ured u Sinju, s tri zaposlenika. Svake godine više od dvadeset volontera redovito sudjeluje u projektima i aktivnostima koje provodi BIOM.

Odgovorna: Ivana Selanec
Mail: [email protected]
Adresa: Put Petrovca 12, 21230 Sinj, Croatia
Web-page: http://www.biom.hr/